top of page

สัญญาณอันตรายขณะตั้งครรภ์


สัญญาณอันตรายขณะตั้งครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่มือใหม่ หรือคุณเม่ที่ผ่านประสบการณ์การตั้งครรภ์มาแล้วก็ตาม การเฝ้าสังเกตอาการตนเองนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไม่ยาก มีสัญญาณบางอย่างที่พอสังเกตได้ง่ายๆ ดังนี้ 1. เลือดออกจากช่องคลอดอาการนี้นับเป็นสัญญาณเตือนที่พบได้บ่อย และมีความสำคัญที่สุด หากมีอาการเลือดออกขณะตั้งครรภ์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยแม้เพียงหยดเดียวก็ตาม แนะนำว่าคุณแม่ควรรีบไปพบคุณหมอทันที เพราะอาการเลือดออกจากช่องคลอดอาจเป็นอาการนำของภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ได้หลายอย่าง เช่น การแท้งบุตร การตั้งครรภ์นอกมดลูก ภาวะรกเกาะต่ำ เป็นต้นและบางอย่างอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ถ้ามาพบคุณหมอช้าจนเกินไป 2. ปวดท้องน้อยเมื่อเริ่มตั้งครรภ์คุณแม่อาจมีอาการปวดท้องน้อยคล้ายกับเวลามีประจำเดือนได้ ถ้ามีอาการเพียงเล็กน้อยถือว่าปกติ อาจปวดบริเวณเชิงกรานทั้ง 2 ข้างเป็นๆ หายๆ เมื่อพักผ่อนอาการเหล่านี้ก็บรรเทาลง แต่ถ้าปวดอย่างรุนแรง ปวดเฉพาะที่ เช่น ข้างซ้ายหรือข้างขวาเพียงข้างเดียว บางรายมีอาการไข้ร่วมด้วย 3.แพ้ท้องรุนแรงดูเหมือนเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ แต่ถ้ามีอาการแพ้ท้องขั้นรุนแรงจนไม่สามารถทานอาหารได้ อ่อนเพลียมาก คุณหมออาจให้นอนที่โรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือ และดูอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป 4.เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดปกติคุณแม่จะมีอาการเจ็บครรภ์คลอดเมื่ออายุครรภ์ประมาณ 37 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ถ้าอายุครรภ์ยังไม่ถึงช่วงเวลาดังกล่าว แล้วเกิดเจ็บครรภ์ถือว่าผิดปกติ เพราะมันคือการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้คลอดก่อนกำหนด ไม่เป็นผลดีต่อทารกน้อยที่คลอดออกมา **ข้อสังเกต ถ้าคุณแม่พบว่า ท้องตึงหรือแข็ง (อาจปวดบริเวณกระเบนเหน็บ) เป็นจังหวะสม่ำเสมอ อาจจะทุกๆ 10-15 นาที ควรรีบพบคุณหมอ 5. น้ำเดินโดยปกติถุงน้ำคร่ำจะแตกหรือรั่วเมื่อเข้าสู่ระยะใกล้คลอด มดลูกจะมี การหดรัดตัวบีบถุงน้ำคร่ำจนแตกหรือรั่ว บางคนถุงน้ำอาจแตกหรือรั่วภายหลังเจ็บครรภ์คลอดไม่นาน หรือบางรายถุงน้ำคร่ำอาจแตกหรือรั่วก่อนเจ็บครรภ์ก็มี กรณีเหล่านี้เรียกว่า น้ำเดิน ต้องรีบไปโรงพยาบาล 6. ปวดศีรษะ ตามัว จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ 3 อาการนี้เป็นอาการที่แสดงถึง ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ หรือที่เรียกว่า ครรภ์เป็นพิษ ซึ่งภาวะแบบนี้ ถือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ที่เป็นอันตรายต่อคุณแม่และทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์อาการที่พบบ่อยคือ ปวดศีรษะ บริเวณหน้าผากและท้ายทอย หรือบวมบริเวณใบหน้า หรือแขน ขา ร่วมด้วย อาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการที่คุณแม่สังเกตเองได้ หากพบอาการใดอาการ หนึ่งไม่ควรนิ่งนอนใจ หรือวิตกกังวลมากจนเกินไป สิ่งที่ควรทำคือรีบไปพบคุณหมอทันที =========================================== แผนกสูตินรีเวช รพ.นันอา ตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์กับคุณหมอสุรพล ศรีวงค์พานิช (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อัลตร้าชาวน์ทางสูติศาสตร์จาก รพ.รามาธิบดี) ติดต่อ 02 439 5100, 099 451 6336

3 views0 comments

Comments


bottom of page